Handelsbetingelser

Vilkår Og Handelsbetingelser

Handelsbetingelser For Holmebiler

CVR: 32299733

Her forefindes de generelle handelsbetingelser for Holmebiler samt vilkår for bilkøb.
Dette er de generelle vilkår og handelsbetingelser, der gælder, når en aftale indgås med Holmebiler uanset aftalens form.

1. Produkter og priser

På www.Holmebiler.dk kan køber udelukkende købe og lease biler. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger. Hvis køber har forespørgsler til biler, som ikke er på hjemmesiden, er køber altid mere end velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail.

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og vises inkl. 25% moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer.

2. Personlige oplysninger

For at køber/leasingtager kan indgå en aftale med Holmebiler, skal køber/leasingtager lade sig registrere med bl.a. følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/CPR-nummer og forsikringsselskab.

Vi registrerer købers/leasingtagers personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen i vedkommendes navn, levere bilen til køber/leasingtager og, om ønsket, formidle en finansieringsaftale med AL-Finans og Santander.

Personoplysningerne registreres hos Holmebiler og opbevares i 5 år, jf. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Personlige oplysninger opgivet til Holmebiler videregives eller sælges på ingen måde til tredjepart. Hvis køber/leasingtager har valgt at indgå en finansieringsaftale via Al-Finans eller Santander, videregives de oplysninger, som er relevante for finansieringen, til Al-Finans eller Santander.

3. Diverse

3.1 Bilens systemer

Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

3.2 Forbrugstal

Forbrugstal er mål ved NEDC, New European Driving Cycle. Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold, samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

Vilkår For Bilkøb – Kontant Og Finansiering

1. Købsaftaler

Der tages forbehold for, at en købsaftale først er indgået, når sælger, dvs.Holmebiler, har haft lejlighed til at godkende ordren, jf. aftalelovens §9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Holmebiler, før køber har modtaget en slutseddel fra Holmebiler.

2.Betaling

Når køber skal betale for en bil, som købes hos Holmebiler, tages der kun imod elektronisk bankoverførsel fra kundens bank. Kunden modtager en slutseddel, når bilens fulde pris er overført til Holmebiler. Betalingen skal være Holmebiler i hænde, inden bilen kan udleveres.

3. Finansieret køb

Holmebiler tilbyder finansiering af bilkøbet i samarbejde med Al-Finans og Santander. En finansieringsaftale indgås direkte mellem køber og Al-Finans eller Santander. Se betingelser for finansiering nedenfor.

4. Slutseddel for bilkøb

Holmebiler handelsbetingelser er at finde på www.Holmebiler.dk, hvis køber vil gøre sig bekendt med disse inden bilkøbet.

5. Registreringsattest

Køber modtager i forbindelse med sit køb en midlertidig registreringsattest, hvorefter den permanente registreringsattest bliver eftersendt fra SKAT efter 5-8 dage.

6. Levering

Kunden afhenter bilen på købsadressen, dvs. det Holmebiler showroom hvor købet er indgået. Kunden hæfter selv for eventuelle transportudgifter, der måtte være forbundet med afhentning af bilen.

Alle biler udleveres med EU-nummerplader.

7. Forsinkelse af levering af brugt bil

Såfremt levering af bilen forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes Holmebiler, forlænges leveringstiden med 30 dage. Inden fristen kan køber ikke ophæve købet. Køber kan, når leveringsfristen er udskudt, ophæve købet, hvis Holmebiler ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

8. Reklamationsret

Efter købelovens §83 kan køber som forbruger i op til 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger.

Vi yder derudover 6 måneders mekanisk garanti fra leveringstidspunktet. Dvs. at eventuelle fejl på alle mekaniske dele vil blive udbedret af Holmebiler, hvis køber henvender sig til os inden for det første halve år.

Ved køb af en brugt bil skal køber dog være opmærksom på følgende:

– Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt, køber fik bilen leveret

– Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber/leasingtager er blevet gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse

9. Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved bilkøb.

10. Kilometertæller

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællerens udvisende ved handlens indgåelse. Holmebiler garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

11. Oplysning om klagemuligheder

Hvis køber vil klage over sit køb eller behandlingen af sin sag, bedes dette gøres skriftligt til Holmebiler på e-mailadressen wm@holmebiler.dk med udførlig beskrivelse af det hændte samt ønsket handling.

På denne måde vil købers henvendelse blive behandlet af rette vedkommende, og køber vil få svar retur hurtigst muligt. Vær dog opmærksom på, at sagen vil blive undersøgt grundigt, før køber får svar, hvorfor der kan gå et par dage, før køber modtager dette.

Er køber uenig eller utilfreds med vores afgørelse, kan køber som forbruger klage til:

Ankenævn for Biler
Lautrupvang 2
2750 Ballerup

www.bilklage.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage til EU-Kommissionens online klageportal skal køber angive vores e-mailadresse wm@holmebiler.dk.